ISA - ALTANOVA GROUP

Thiết bị đo dòng dò chống sét van Online SCAR 10

Chẩn đoán online chống sét oxit kim loại

Theo tiêu chuẩn IEC 60099-5 A1 “Các chỉ số chẩn đoán của

thiết bị chống sét oxit kim loại đang sử dụng”

Phân tích sóng hài bậc ba của dòng rò có bù

Phương pháp chẩn đoán dễ dàng, nhanh chóng và đáng tin cậy

Thiết bị nhẹ, cơ động

Được cung cấp với máy biến áp kẹp C 47-IS được thiết kế đặc

biệt để đo tổn thất dòng rò khi có điện trường và từ trường cao

Download Datasheet SCAR 10

Mua hàng

Hợp bộ thử nghiệm Máy Biến Áp STS-5000

Hoàn toàn tự động

Tần số đầu ra thay đổi: 15 - 500 Hz

Kiểm tra hệ số tổn hao với mô-đun tùy chọn TD 5000 (điện áp

lên đến 12 kV)

Thử nghiệm cách điện 2000 v AC

Download Datasheet STS5000

Mua hàng