Hệ thống camera giám sát

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀO RA ACCESS CONTROL

Giám sát mọi truy cập vào/ra;

Phân quyền quản lý theo chức năng người sử dụng;

Hạn chế quyền truy cập theo thời gian;

Tùy biến theo yêu cầu của người quản lý;

Cung cấp báo cáo chi tiết;

Tích hợp với các hệ thống báo cháy, camera an ninh...

Mua hàng

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CAMERA CCTV

CCTV là cụm từ viết tắt của Closed Circuit Televison;

Là một hệ thống video riêng biệt, khép kín;

Truyền tải dữ liệu giữa những camera chuyên dụng và hệ thống dây, Jack cắm, thiết bị lưu trữ.

Mua hàng