Hợp bộ thử nghiệm Máy Biến Áp STS-5000

Hợp bộ thử nghiệm Máy Biến Áp STS-5000

  • NH_00000602

Hoàn toàn tự động

Tần số đầu ra thay đổi: 15 - 500 Hz

Kiểm tra hệ số tổn hao với mô-đun tùy chọn TD 5000 (điện áp

lên đến 12 kV)

Thử nghiệm cách điện 2000 v AC

Download Datasheet STS5000

Test Measurements
Capacitance
• Measurement range 1: from 1 pF to 5µF. Resolution: 6 digits.
Accuracy, typical: ± 0.03% of the value ± 0.1 pF; guaranteed: < 0.1%
of the value +1pF (from 45 to 70 Hz)
• Measurement range 2: from 5 µF to 200 µF.
Resolution: 6 digits. Accuracy, typical: ±0.1% of the value ±0.1 nF,
guaranteed: <0.5% of the value ±1 nF
Tan Delta or Dissipation Factor DF
• Measurement range 1: from 0 to 10% (capacitive). Resolution: 5
digits; accuracy, typical: 0.05% of the value ± 0.005 %; guaranteed:
0.1% of the value ± 0.005 % (from 45 to 70 Hz, current < 10 mA)
• Measurement range 2: from 0 to 100%. Resolution: 5 digits; accuracy, typical: 0.3% of the value ± 0.01 %; guaranteed: 0.5% of the
value ± 0.02 %
• Measurement range 3: over 100%. Resolution: 5 digits; accuracy,
typical: 0.5% of the value ± 0.03 %; guaranteed: 0.8% of the value
± 0.05 %
Power Factor PF (or cos (φ))
• Measurement range 1: from 0 to 10% (capacitive). Resolution: 5
digits; accuracy, typical: 0.05% of the value ± 0.005 %; guaranteed:
0.1% of the value ± 0.005 % (from 45 to 70 Hz, current < 10 mA)
• Measurement range 2: from 0 to 100%. Resolution: 5 digits; accuracy, typical: 0.3% of the value ± 0.02 %; guaranteed: 0.5% of the
value ± 0.02 %
Impedance
12000 300 mA 240 s 1 to 500
12000 125 mA > 1 hour 1 to 500
12000 100 mA steady 1 to 500
INTERNAL RESOLUTION TYPICAL GUARANTEED
MEASURE ACCURACY ACCURACY
± % (rdg) ± % (rg) ± % (rdg) ± % (rg)
From 1kOhm to 1400 MOhm. Accuracy, typical 0.3% of the value
± 0.1%, guaranteed <0.5% of the value. Resolution: 6 digits.
Power
Measurement ranges: 10 kW, 100 kW, 1 MW. Resolution (6 digits):
0.1 mW; accuracy: <0.5% of the value ± 1 mW.
The same ranges and accuracies are applied to reactive and
apparent power measurements.
Inductance
• Measurement range 1: from 1 H to 10 kH. Resolution (6 digits):
0.1 mH; accuracy, typical: 0.3% of the value ± 0.5 mH; guaranteed: 0.5% of the value
• Measurement range 2: from 100 H to 10 MH. Resolution (6 digits): 1 H; accuracy, typical: 0.3% of the value; guaranteed: <0.5%
of the value
Excitation Current
• Range 1: 10 mA. Resolution: 0.1 µA; accuracy, typical: 0.2% of
the value ± 0.1µA; guaranteed: 0.3% of the value ± 0.1µA
• Range 2: 300 mA. Resolution 1 mA; accuracy, typical: 0.2% of the
value ± 1 mA; guaranteed: 0.5% of the value ± 0.5% of the range
Output Frequency
AC output frequency range: 1 to 500 Hz.
Max Interference Conditions at Line
• Electrostatic: 15 mA rms of the interference current into any
lead or cable with no loss of measurement accuracy.
Applicable to a maximum ratio of interference current to
specimen current 20:1
• Electromagnetic: 500 µT, at 50 Hz in any direction
TD 5000 Dimensions: 440 (W) x 345 (H) x 210 (D) mm
Weight: 25 kg

Thiết bị đo dòng dò chống sét van Online SCAR 10

Chẩn đoán online chống sét oxit kim loại

Theo tiêu chuẩn IEC 60099-5 A1 “Các chỉ số chẩn đoán của

thiết bị chống sét oxit kim loại đang sử dụng”

Phân tích sóng hài bậc ba của dòng rò có bù

Phương pháp chẩn đoán dễ dàng, nhanh chóng và đáng tin cậy

Thiết bị nhẹ, cơ động

Được cung cấp với máy biến áp kẹp C 47-IS được thiết kế đặc

biệt để đo tổn thất dòng rò khi có điện trường và từ trường cao

Download Datasheet SCAR 10

Mua hàng