Giới thiệu

Hiển thị

10:24 - 16/01/2018

KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN

Các khách hàng lớn của chúng tôi bao gồm Các Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, tổng Cty Điện...

Xem thêm

10:23 - 16/01/2018

CÁC NHÀ CUNG CẤP

Vanguard Instruments, Phenix Technologies, EuroSMC, B2HV, PMDT, Power Dignostix, KEP,...

Xem thêm

10:23 - 16/01/2018

CÔNG TY HAINTEC

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và Giám định Hạ Long (viết tắt là HAINTEC) được thành lập vào tháng 10 năm 2006, qua hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã khẳng...

Xem thêm