Máy thử cao áp xoay chiều

Máy thử cao áp xoay chiều Model BK60

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 208 - 240V, 6A, 50/60 Hz.

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 60 kV, 10 mA;

Cấp chính xác: 0.8% giá trị đo + 0.2% Full Scale.

Download Datasheet Model BK60.

Mua hàng

Máy thử cao áp xoay chiều Model BK130/36

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 30A, 50/60 Hz hoặc 208 - 240V, 15A, 50/60 Hz.

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 36 kV, 180 mA; 0 - 130 kV, 50 mA.

Cấp chính xác: 0.8% giá trị đo + 0.2% Full Scale.

Download Datasheet Model BK130/36.

Mua hàng