Thiết bị thử nghiệm Rơ-le (Relays Tesing)

Thiết bị thử nghiệm Rơ-le PCI-600

PCI-600 là Thiết bị kiểm tra dòng điện xoay chiều (ac) này

được sử dụng chủ yếu để kiểm tra rơ-le bảo vệ.

Thiết bị tương tự này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra

rơ-le bảo vệ động cơ nhiệt, từ tính và trạng thái rắn và bộ ngắt mạch vỏ đúc.

Download datasheet thiết bị PCI-600

Mua hàng