Thiết bị đo tỉ số vòng dây máy biến áp

Máy đo tỉ số máy biến áp TRF-250A

Dải đo tỷ số biến: 0.8 – 50,000;

4 mức điện áp thử nghiệm: 4Vac, 40Vac; 100Vac, 250Vac ;

Đo được góc pha và dòng kích từ;

Điều khiển bộ điều áp dưới tải (OLTC);

Kết nối máy tính qua cổng USB, Bluetooth ;

Có thể chọn thêm máy in nhiệt 4.5’’ (Optional).

Download Datasheet Model TRF-250

Mua hàng

Máy đo tỉ số máy biến áp Model TRF-250

Dải đo tỷ số biến: 0.8 – 50,000;

4 mức điện áp thử nghiệm: 4Vac, 40Vac; 100Vac, 250Vac ;

Đo được góc pha và dòng kích từ;

Điều khiển bộ điều áp dưới tải (OLTC);

Kết nối máy tính qua cổng USB, Bluetooth ;

Có thể chọn thêm máy in nhiệt 4.5’’ (Optional).

Download Datasheet Model TRF-250

Mua hàng

Máy đo tỉ số máy biến áp Model TRF-100

Dải đo tỷ số biến: 0.8 – 50,000;

3 mức điện áp thử nghiệm: 4Vac, 40Vac; 100Vac;

Đo được góc pha và dòng kích từ;

Kết nối máy tính qua cổng USB;

Có thể chọn thêm máy in nhiệt 4.5’’ (Optional).

Download Datasheet Model TRF-100

Mua hàng

Máy đo tỉ số máy biến áp Model ATRT-03 S2

Dải đo tỷ số biến: 0.8 – 15,000;

Tự nhận 130 loại tổ đấu dây của MBA 3 pha

3 mức điện áp thử nghiệm: 8Vac, 40Vac, 100Vac;

Điều khiển bộ điều áp dưới tải (OLTC);

Kết nối máy tính qua cổng RS-232C và cổng USB;

Máy in nhiệt rông 45 inch (chọn thêm).

Download Datasheet Model ATRT-03 S2

Mua hàng

Máy đo tỉ số máy biến áp Model ATRT-01 S3

Dải đo tỷ số biến: 0.8 – 15,000;

Hiển thị % sai số, cực tính cuôn dây và góc pha;

2 mức điện áp thử nghiệm: 4Vac, 40Vac;

Kết nối máy tính qua cổng RS-232C;

Download Datasheet Model ATRT-01 S3

Mua hàng

Máy đo tỉ số máy biến áp Model ATRT-01B S3

Dải đo tỷ số biến: 0.8 – 15,000;

Hiển thị % sai số, cực tính cuôn dây và góc pha;

2 mức điện áp thử nghiệm: 4Vac, 40Vac;

Kết nối máy tính qua cổng RS-232C;

Có pin sạc dùng liên tục trong 4 giờ.

Download Datasheet Model ATRT-01B S3

Mua hàng

Máy đo tỉ số máy biến áp Model CVT-765

Dải đo tỷ số biến: 75 – 15,000 (độ phân giải 5 chữ số);

Đo được tỷ số của các biến áp kiểu tụ điện áp đến 7440Vac;

Download Datasheet Model CVT-765

Mua hàng