Máy đo điện trở tiếp xúc

Máy đo điện trở tiếp xúc Model AUTO-OHM 10

Dải điện trở đo được: Đến 5Ω;

Dòng điện thí nghiệm: Đến 10A;

Màn hình hiện thị: LCD (128x64 pixels),

Nút điều khiển: Dạng bấm và xoay;

Download Datasheet Model AUTO-OHM 10

Download User's Manual Model AUTO-OHM 10

Mua hàng

Máy đo điện trở tiếp xúc Model DMOM-600

Dải điện trở đo được: 1µΩ – 450mΩ;

Cấp chính xác: ± (0.15% giá trị đọc + 0.15% FS);

Dòng điện thí nghiệm: 10A – 600 A (lựa chọn với bước nhảy 1A);

Màn hình hiện thị: LCD ( 128x64 pixels );

Dạng bàn phím “QWERTY”, màng mỏng với 44 phím bấm;

Tích hợp máy in nhiệt rộng 2.5’’.

Download Datasheet Model DMOM-600

Download User's Manual Model DMOM-600

Mua hàng

Máy đo điện trở tiếp xúc Model DMOM-200 S3

Dải điện trở đo được: 1µΩ - 5Ω;

Cấp chính xác: ± (0.15% giá trị đọc + 0.15% FS);

Dòng điện thí nghiệm: 1A – 200 A (lựa chọn với bước nhảy 1A);

Màn hình hiện thị: LCD ( 128x64 pixels );

Bàn phím: Dạng bàn phím “QWERTY”, màng mỏng với 44 phím bấm;

Tích hợp máy in nhiệt rộng 2.5’’.

Download Datasheet Model DMOM-200 S3

Download User's Manual Model DMOM-200 S3

Mua hàng

Máy đo điện trở tiếp xúc Model AUTO-OHM 200 S3

Dải điện trở đo được: 1µΩ - 5Ω;

Cấp chính xác: ± (0.15% giá trị đọc + 0.15% FS);

Dòng điện thí nghiệm: 1A – 200 A (lựa chọn với bước nhảy 1A);

Màn hình hiện thị: LCD ( 128x64 pixels ),

Bàn phím: Dạng bàn phím “QWERTY”, màng mỏng với 44 phím bấm

Download Datasheet Model AUTO-OHM 200 S3

Download User's Manual Model AUTO-OHM 200 S3

Mua hàng