Thiết bị đo điện

Máy đo điện trở tiếp xúc Model PRIME-600

Đo điện trở tĩnh, động: từ 1 mΩ đến 1000 mΩ;

Dòng điện thí nghiệm: 600 Adc;

Chu kỳ: 5...600 Adc / 2 s; 5...300 Adc / 2 min; 5...150 Adc / lâu dài;

Lưu kết quả đo vào bộ nhớ trong và USB bên ngoài.

Mua hàng

Thiết bị chụp sóng máy cắt Model PME-500-TR

Nguồn vào: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz, có pin NiMH 12V DC có thể xạc được;

3 kênh đo thời gian cho 3 tiếp điểm chính;

2 đầu vào nhị phân độc lập;

Các lệnh thao tác máy cắt: Open, Close, Open-Close, Close-Open, Open-Close-Open, Close-Open-Close;

Đo điện trở tiếp xúc từ 100.0 µΩ đến 1.000 Ω;

Có gắn máy in nhiệt rộng 110 mm;

Hiển thị ngay đồ thị kết quả thí nghiệm 

Màn hình cảm ứng rộng 113 x 61 mm;

Bộ nhớ trong lưu đến 60 kết quả thí nghiệm;

Phần mềm để tải kết quả thí nghiệm.

Mua hàng