Thiết bị đo điện áp đánh thủng dầu

Máy thử nghiệm độ phóng điện dầu MBA Model BA100

Điện áp ra: 0 – 100 kV RMS;

Pin sạc: 1 x 12 V / 7.2 Ah;

Thời gian cắt khi phóng điện bề mặt: < 5 μs;

Màn hình hiển thị: 2,8” màu (siêu sáng);

Tích hợp máy in rộng 44 mm;

Thiết bị nhỏ gọn, chắc chắn.

BA100 Datasheet

Mua hàng

Máy thử nghiệm độ phóng điện dầu MBA Model BA80

Điện áp ra: 0 – 80 kV RMS;

Pin sạc: 1 x 12 V / 7.2 Ah;

Thời gian cắt khi phóng điện bề mặt: < 5 μs;

Màn hình hiển thị: 2,8” màu (siêu sáng);

Tích hợp máy in rộng 44 mm;

Thiết bị nhỏ gọn, chắc chắn.

BA80 Datasheet

Mua hàng