Máy đo hàm lượng Acid Base trong dầu

Máy chuẩn độ điện thế xác định TAN, Model 848 Titrino Plus

Máy được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D664, D4739, D974, D3227, …

Phân tích chỉ số TAN và TBN trong một số sản phẩm dầu mỏ;

Màn hình hiển thị Graphic với đường cong chuẩn độ;

Chuẩn độ Acid, bazo trong môi trường nước và môi trường khan;

Chuẩn độ oxy hóa khử; Chuẩn độ kết tủa; Chuẩn độ tạo phức;

Chuẩn độ quang với phổ 523nm hoặc 610nm;

Chuẩn độ với điện cực phân cực (Ipol, Upol);

Download Datasheet Model 848 Titrino Plus

Mua hàng