B2 ELECTRONICS GMBH (B2 HIGH VOLTAGE)

Máy thử cao áp tần số thấp (VLF) và đo Tan Delta Model HVA28TD

Điện áp đầu ra: 0 – 29 kV đỉnh, 21 kV rms;

Dòng điện đầu ra: 0 – 20 mA;

Đo Tan Delta với cấp chính xác cao: ± 1 x 10-4 ;

Tần số đầu ra: 0.01  … 0.1 Hz mỗi bước tăng 0.01 Hz  – tự động chọn tần số;

Tải đầu ra: Điện dung tối đa 10 μF.

HVA28TD Datasheet

Mua hàng

Máy thử nghiệm độ phóng điện dầu MBA Model BA100

Điện áp ra: 0 – 100 kV RMS;

Pin sạc: 1 x 12 V / 7.2 Ah;

Thời gian cắt khi phóng điện bề mặt: < 5 μs;

Màn hình hiển thị: 2,8” màu (siêu sáng);

Tích hợp máy in rộng 44 mm;

Thiết bị nhỏ gọn, chắc chắn.

BA100 Datasheet

Mua hàng

Máy thử nghiệm độ phóng điện dầu MBA Model BA80

Điện áp ra: 0 – 80 kV RMS;

Pin sạc: 1 x 12 V / 7.2 Ah;

Thời gian cắt khi phóng điện bề mặt: < 5 μs;

Màn hình hiển thị: 2,8” màu (siêu sáng);

Tích hợp máy in rộng 44 mm;

Thiết bị nhỏ gọn, chắc chắn.

BA80 Datasheet

Mua hàng

Máy thử cao áp tần số thấp (VLF) Model HVA60

Điện áp đầu ra: 0 – 62 kV đỉnh, 44 kV rms;

Dòng điện đầu ra: 0 – 40 mA (Độ phân giải: 1 μA); Cấp chính xác: ± 1 %;

Tần số đầu ra: 0.01  … 0.1 Hz mỗi bước tăng 0.01 Hz  – tự động chọn tần số;

Tải đầu ra: Điện dung tối đa 10 μF.

HVA60 Datasheet

Mua hàng