DOBLE ENGINEERING

Thiết bị đo tổn hao điện môi Máy Biến Áp M4100

Đo hệ số tổn hai Tan Delta để xác nhận chất liệu của 

vật liệt cách điện

Thử nghiệm điện dung để đo những thay đổi tính

chất vật lý có thể xảy ra

Thử nghiệm đo tỷ số cuộn dây

Thử nghiệm đo trở kháng để đánh giá biến dạng 

cuộn dây

Thử nghiệm dòng kích thích để đánh giá mạch từ

Download Datasheet M4100

Mua hàng

Hợp bộ thí nghiệm nhất thứ M7100 Analyzer

Tích hợp nguồn đa tần với điện áp thấp/dòng điện cao

4 đầu đo lương thực

Dễ dàng thiết lập bằng cách sử dụng màu hoặc số để biểu thị kết nối

Bộ thử nghiệm cao áp kép duy nhất trong ngành

Download datasheet M7100

Mua hàng

Thiết bị thử Rơ-Le F6150-Series

Thực hiện thử nghiệm xác minh và hiệu chuẩn rơle có tải cao 

Thử nghiệm Analog các thiết bị bảo vệ 1A và 5A

Thực hiện mô phỏng trạng thái và transient testing

Thử nghiệm CT đo lường cấp 0,2

Thực hiện phép thử End-to-End với đồng bộ hóa thời gian GPS

Tối đa 12 nguồn (sáu điện áp, sáu dòng điện) có thể

cấu hình để thí nghiệm các sơ đồ phức tạp

Cung cấp đầy đủ công suất VA với tải điện trở, điện cảm và điện dung ở định mức

tối đa (6×35, 3×70, 1×210 ampe)

Download datasheet F6150SV

Download datasheet F6150e

Mua hàng

Thiết bị đo dòng rò CSV online LCM500

Gọn nhẹ, được tích hợp pin. 

Nhận dạng cho từng chống sét van, khởi tạo quản lý dễ dàng.

Thiết bị có thể lưu trữ 1000 dữ liệu và giá trị đo của CSV.

Xác định từng kiểu chống sét van bao gồm thông số vận hành.

Phần mềm có thể tiến hành đánh giá nhóm chống sét van cùng loại.

Download Datasheet Model LCM500

Mua hàng