KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN

HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG CỦA HAINTEC:

Được trải rộng trên khắp lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi là nhà cung cấp thiết bị thí nghiệm uy tín của các đơn vị điện lực cũng như khối nhà máy ngoài ngành điện. Các khách hàng lớn của chúng tôi bao gồm Các Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, tổng Cty Điện lực Hà Nội, Các Công ty thí nghiệm điện Bắc - Trung - Nam, Viện Năng lượng, Tổng Cty Điện lực Dầu khí, các Điện lực tỉnh, Khối nhà máy sản xuất và khai thác như NMLD Dung Quất, Vietsovpetro, LiOA, ABB, Honda Việt Nam.v.v

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA HAINTEC:

Khách hàng

Thiết bị cung cấp

Dự án xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp – Viện Năng lượng (Bộ Công thương).

Hệ thống thử nghiệm điện xoay chiều tăng cao 1200kV/ 2400Kva

Hệ thống thử nghiệm tại hiện trường 450kV/ 3150kVA

Tổng công ty điện lực Miền Nam.

Thiết bị thí nghiệm điện cho 19 Điện lực tỉnh

Tổng công ty điện lực Miền Trung.

Hệ thống thử nghiệm MBA

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hệ thống thử nghiệm Động cơ điện

Công ty thí nghiệm Miền Bắc, Trung, Nam.

Thiết bị thí nghiệm điện cao áp, máy phân tích biến dòng, máy đo tỉ số biến, máy đo điện trở, hợp bộ thử Rơle,…

Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Thiết bị thí nghiệm điện cao áp

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Thiết bị thí nghiệm điện cao áp, máy phân tích biến dòng, máy đo tỉ số biến, máy đo điện trở, hợp bộ thử Rơle,…

Tổng công ty Điện lực Dầu khí.

Thiết bị thí nghiệm điện cao áp, máy phân tích biến dòng, máy đo tỉ số biến, máy đo điện trở, hợp bộ thử Rơle,…

Các nhà máy sản xuất, khai thác như: NMLD Dung Quất, Vietsopetro, LiOA, ABB, Honda,…

Thiết bị thí nghiệm cáp, thiết bị tạo dòng, máy phân tích biến dòng…