Máy đo điểm chớp cháy cốc kín

Máy đo điểm chớp cháy cốc kín Pensky-Mertens tự động, model...

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D93, IP34, ISO 2719;

Dải nhiệt độ đo: Nhiệt độ môi trường đến 370oC;

Bộ gia nhiệt: 500W;

Làm mát bằng khí cưỡng bức bởi quạt;

Màn hình hiển thị tinh thể lỏng màu LCD;

Khuấy: 100, 250 rpm (có thể được chọn);

Sensor nhiệt độ: Pt-100;

Bộ phát hiện điểm cháy: CRC Thermocouple;

Nguồn đốt: Khí Gas với nguồn đánh lửa tự động hoặc bằng điện;

Tự động làm đúng khí áp khi gắn Sensor áp suất;

Tự động ngắt và hiển thị báo cáo lỗi;

Lưu giữ được 200 kết quả đo.

Download Datasheet APM-8FC

Mua hàng