Thiết bị thử nghiệm máy biến dòng đo lường

Máy thử nghiệm máy biến dòng Model EZCT-2KA

Đo dòng kích từ, tỷ số biến, cực tính và góc pha;

Đo điện trở của các cuôn dây thứ cấp của CT;

Máy in nhiệt rộng 4.5’’;

Kết nối máy tính qua cổng USB và Bluetooth.

Download Datasheet Model EZCT-2KA

Mua hàng

Máy thử nghiệm máy biến dòng Model EZCT-2000C

Đo dòng kích từ, tỷ số biến, cực tính và góc pha;

Đo điện trở cách điện và điện trở của các cuôn dây thứ cấp của CT;

Đo CT’s load burden;

Máy in nhiệt rộng 4.5’’;

Kết nối máy tính qua cổng USB và Bluetooth.

Download Datasheet Model EZCT-2000C

Mua hàng