Thiết bị kiểm tra bình chân không máy cắt

Máy kiểm tra bình chân không máy cắt VBT-75P S2

VBT-75P S2 là máy thử bình chân không máy cắt có điện áp tới 75kV thế hệ thứ hai của Vanguard.

Thiết bị nhẹ, di động này được thiết kế để kiểm tra các bình chân không

của máy cắt điện tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

Được tích hợp máy in nhiệt để in kết quả tại hiện trường

Mua hàng

Máy kiểm tra bình chân không máy cắt VBT-75 S2

VBT-75 S2 là máy thử bình chân không máy cắt có điện áp tới 75kV thế hệ thứ hai của Vanguard.

Thiết bị nhẹ, di động này được thiết kế để kiểm tra các bình chân không

của máy cắt điện tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm

Mua hàng