Máy phân tích hàm lượng nước trong dầu

Máy chuẩn độ KF Coulometer, Model 831 KF Coulometer

Xác định hàm lượng nước trong dầu biến thế, cách điện;

Máy có thể vận hành độc lập hoặc điều khiển qua với máy tính;

Thiết kế nhỏ, gọn đẹp với màn hình tinh thể lỏng LCD lớn;

Đồ thị được hiển thị cùng lúc với quá trình đo;

Kết quả được hiển thị với nhiều đơn vị như: ppm, mg, g, %;

Download Datasheet Model 831 KF Coulometer

Mua hàng