Thiết bị thử nghiệm cao áp tần số thấp (VLF Testing)

Thiết bị thử nghiệm cao áp tần số thấp (VLF Testing) (2 Sản phẩm)

Máy thử cao áp tần số thấp (VLF) và đo Tan Delta Model HVA28TD

Điện áp đầu ra: 0 – 29 kV đỉnh, 21 kV rms;

Dòng điện đầu ra: 0 – 20 mA;

Đo Tan Delta với cấp chính xác cao: ± 1 x 10-4 ;

Tần số đầu ra: 0.01  … 0.1 Hz mỗi bước tăng 0.01 Hz  – tự động chọn tần số;

Tải đầu ra: Điện dung tối đa 10 μF.

HVA28TD Datasheet

Mua hàng

Máy thử cao áp tần số thấp (VLF) Model HVA60

Điện áp đầu ra: 0 – 62 kV đỉnh, 44 kV rms;

Dòng điện đầu ra: 0 – 40 mA (Độ phân giải: 1 μA); Cấp chính xác: ± 1 %;

Tần số đầu ra: 0.01  … 0.1 Hz mỗi bước tăng 0.01 Hz  – tự động chọn tần số;

Tải đầu ra: Điện dung tối đa 10 μF.

HVA60 Datasheet

Mua hàng