PHENIX TECHNOLOGIES (DOBLE)

Đồng hồ Kilovolt Meter KVM - SERIES

Model tiêu chuẩn có sẵn từ 50 kV - 300 kV (điện áp cao hơn theo yêu cầu)

Chính xác và đáng tin cậy

Chạy bằng pin hoặc điện lưới

Đóng gói nhỏ gọn trong hộp đựng chắc chắn

Download Datasheet KVM - Series 

Mua hàng

Thiết bị thử cao áp xoay chiều công suất lớn 6CP - Series

Một hệ thống thử nghiệm hoàn chỉnh tích hợp di động,

thiết lập và vận hành đơn giản, nhẹ và chắc chắn.

Dóng sản phẩm 6CP và 6CB bao gồm phần điều khiển

và phần điện áp cao riêng biệt.

Dòng 6CP được trang bị màn hình kỹ thuật số và

điều khiển dễ sử dụng.

Dòng 6CB có màn hình cảm ứng và chế độ đo tự động và

thu thập dữ liệu.

Download Datasheet 6CP - Series

Mua hàng

Thiết bị thử nghiệm cao áp xoay chiều BK130/36B

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 30A, 50/60 Hz hoặc 208 - 240V, 15A, 50/60 Hz.

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 36 kV, 180 mA; 0 - 130 kV, 50 mA.

Cấp chính xác: 0.8% giá trị đo + 0.2% Full Scale.

Tích hợp màn hình điều khiển cảm ứng

Download Datasheet BK130/36B

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 4200-5

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 200 kV, 5 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 200 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 5 mA.

Download Datasheet Model 4200-5.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 4160-5

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 160 kV, 5 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 160 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 5 mA.

Download Datasheet Model 4160-5.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 4100-10

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 100 kV, 10 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 100 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 10 mA.

Download Datasheet Model 4100-10.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 475-20

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 75 kV, 20 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 75 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 20 mA.

Download Datasheet Model 475-20.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 440-20

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 5A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 3A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 40 kV, 20 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 40 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 20 mA.

Download Datasheet Model 440-20.

Mua hàng

Máy thử cao áp một chiều Model 4120-10

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 10A, 50/60 Hz hoặc 220 - 240V, 5A, 50/60 Hz;

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 120 kV, 10 mA;

Độ không bằng phẳng của điện áp đầu ra: <2%;

Cấp chính xác của các đồng hồ đo: 0.5% FS;

Dải đo điện áp: 0 - 19.99 / 120 kV;

Chu trình làm việc: Liên tục @ 10 mA.

Mua hàng

Máy thử cao áp xoay chiều Model BK130/36

Điện áp, dòng điện đầu vào: 110 - 120V, 30A, 50/60 Hz hoặc 208 - 240V, 15A, 50/60 Hz.

Điện áp, dòng điện đầu ra: 0 - 36 kV, 180 mA; 0 - 130 kV, 50 mA.

Cấp chính xác: 0.8% giá trị đo + 0.2% Full Scale.

Download Datasheet Model BK130/36.

Mua hàng