Đồng hồ đo Kilovolt

Đồng hồ Kilovolt Meter KVM - SERIES

Model tiêu chuẩn có sẵn từ 50 kV - 300 kV (điện áp cao hơn theo yêu cầu)

Chính xác và đáng tin cậy

Chạy bằng pin hoặc điện lưới

Đóng gói nhỏ gọn trong hộp đựng chắc chắn

Download Datasheet KVM - Series 

Mua hàng