Thiết bị thử Rơ le thứ cấp

Thiết bị thử Rơ le thứ cấp Model Mentor12 4v-6i

Dùng để thí nghiệm tất cả các chức năng của các loại rơ le kỹ thuật số như: rơle khoảng cách, rơle so lệch, rơle quá dòng có hướng, rơle tần số, rơle đóng lặp lại, kiểm tra đồng bộ;

Nguồn cung cấp: 100-260 V AC, 1 pha  40-70 Hz;

Số kênh phát điện áp: 4 kênh (có thể chọn thêm, tối đa 6 kênh); 

Số kênh phát dòng điện: 6 kênh;

Màn hình hiện thị: Màn hình cảm ứng TFT;

Phần điều khiển: Cảm ứng và núm xoay;

Mua hàng