Thiết bị đo tổn hao điện môi cho Máy Biến Áp

Thiết bị đo tổn hao điện môi Máy Biến Áp M4100

Đo hệ số tổn hai Tan Delta để xác nhận chất liệu của 

vật liệt cách điện

Thử nghiệm điện dung để đo những thay đổi tính

chất vật lý có thể xảy ra

Thử nghiệm đo tỷ số cuộn dây

Thử nghiệm đo trở kháng để đánh giá biến dạng 

cuộn dây

Thử nghiệm dòng kích thích để đánh giá mạch từ

Download Datasheet M4100

Mua hàng

Hợp bộ thí nghiệm nhất thứ M7100 Analyzer

Tích hợp nguồn đa tần với điện áp thấp/dòng điện cao

4 đầu đo lương thực

Dễ dàng thiết lập bằng cách sử dụng màu hoặc số để biểu thị kết nối

Bộ thử nghiệm cao áp kép duy nhất trong ngành

Download datasheet M7100

Mua hàng