Hợp bộ thí nghiệm nhất thứ M7100 Analyzer

Hợp bộ thí nghiệm nhất thứ M7100 Analyzer

  • NH_00000619

Tích hợp nguồn đa tần với điện áp thấp/dòng điện cao

4 đầu đo lương thực

Dễ dàng thiết lập bằng cách sử dụng màu hoặc số để biểu thị kết nối

Bộ thử nghiệm cao áp kép duy nhất trong ngành

Download datasheet M7100

4

Đầu ra cao áp

 

 

Dải điện áp đầu ra

0.25 – 12 kV RMS

 

Dải tần số

15 – 500 Hz

 

Dải dòng điện

300 mA

 

Cấp chính xác

0.5%

5

Đầu ra điện áp thấp

 

 

Dải điện áp đầu ra

AC: 1 – 250 V RMS

DC: 1 – 175 VDC

 

Dải tần số

0.1 mHz – 1000 Hz

 

Dải dòng điện

35 Aac RMS

35Adc

 

Cấp chính xác

0.1%

6

Cấp chính xác phép đo cao áp (Tần số 45-65 Hz)

 

 

Power Factor/Tan Delta/QF

Range: 0-100%

Accuracy: 0.04%

 

Voltage

Range: 250V-12kV

Accuracy: 0.5% ± 5V

 

Current

Range: 100µA-5A

Accuracy: 0.25%

 

Watts

Range: 0.01µW-3.6kW

Accuracy: 0.5%

 

Capacitance

Range: 0.5% ± 1pF

Accuracy: 10pF-1µF

 

Inductance

Range: 10mH-1MH

Accuracy: 0.5%

7

Cấp chính xác phép đo tại tần số thay đổi (15 – 400 Hz)

 

 

Power Factor/Tan Delta/QF

Range: 0-100%

Accuracy: 0.04%

 

Current

Range: 100µA-5A

Accuracy: 0.25%

 

Watts

Range: 0.01µW-3.6kW

Accuracy: 0.5%

 

Capacitance

Range: 100pF-0.5μF

Accuracy: 0.5% ±1pF

8

Cấp chính xác đo tỷ số cuộn dây MBA (Tần số 45-65 Hz)

 

 

Turns Ratio

Range: 1:1 - 50,000:1

Accuracy: 0.25%

 

Voltage

Range: 5mV-250V

Accuracy: 0.25% ± 0.1

 

Phase Angle

Range: +180° to -180°

Accuracy: 0.01°

9

Đo trở kháng (Tần số 45-65 Hz)

 

 

Voltage

Range: 5-250V

Accuracy: 0.25%

 

Resistance & Reactance

Range: 0.1-700Ω

Accuracy: 1% of reading ±10mΩ

 

Current

 

Range: 10µA-20A

Accuracy: 0.25%

 

Watts

 

Range: 0.01µW-3.6kW

Accuracy: 0.5%

 

Inductance

Range: 1mH-10H

Accuracy: 0.5% ±10µH

10

Đo điện trở 1 chiều cuộn dây (Tần số 45-65 Hz)

 

 

Current

 

Range: 35A

Accuracy: 0.5%

 

Voltage

 

Range: 5mV-175V

Accuracy: 0.5%

 

Resistance

Range: 0.5mΩ-10Ω

Accuracy: 0.5% ± .05 mΩ

Thiết bị đo tổn hao điện môi Máy Biến Áp M4100

Đo hệ số tổn hai Tan Delta để xác nhận chất liệu của 

vật liệt cách điện

Thử nghiệm điện dung để đo những thay đổi tính

chất vật lý có thể xảy ra

Thử nghiệm đo tỷ số cuộn dây

Thử nghiệm đo trở kháng để đánh giá biến dạng 

cuộn dây

Thử nghiệm dòng kích thích để đánh giá mạch từ

Download Datasheet M4100

Mua hàng