Thiết bị đo dòng dò chống sét van Online SCAR 10

Thiết bị đo dòng dò chống sét van Online SCAR 10

  • NH_00000604

Chẩn đoán online chống sét oxit kim loại

Theo tiêu chuẩn IEC 60099-5 A1 “Các chỉ số chẩn đoán của

thiết bị chống sét oxit kim loại đang sử dụng”

Phân tích sóng hài bậc ba của dòng rò có bù

Phương pháp chẩn đoán dễ dàng, nhanh chóng và đáng tin cậy

Thiết bị nhẹ, cơ động

Được cung cấp với máy biến áp kẹp C 47-IS được thiết kế đặc

biệt để đo tổn thất dòng rò khi có điện trường và từ trường cao

Download Datasheet SCAR 10

Measurements
Ranges:
- Range of total current rms and peak measures: 1.999 mA,
for currents less than 1 mA, or 19.99 mA for higher currents.
Automatic range selection when the rms value of the total
current exceeds 1 mA (nominal peak equal to 1.41 mA; maximum
1.999 mA)
- Third harmonic range: 199.9 μA for currents less than 0,1 mA, or
1999 μA for higher currents
- Automatic range selection
Filters
Response of the third harmonic filter:
- < - 60 dB at 50 Hz
- 0 dB at 150 Hz
- < - 20 dB at 250 Hz and higher frequencies

On request (60 Hz networks):
- < - 60 dB at 60 Hz
- 0 dB at 180 Hz
- < - 20 dB at 300 Hz and higher frequencies
Accuracy
50 Hz measure, rms and peak value: total maximum of ± 5% from
0.1 to 10 mA.
150 Hz rms measure: total maximum of ± 10% from 10 to 1000 μA.
On request (60Hz networks).
60 Hz measure, rms and peak value: total maximum of ± 5% from
0,1 to 10 m A.
180 Hz rms measure: total maximum of ± 10% from 10 to 1000 μA

Hợp bộ thử nghiệm Máy Biến Áp STS-5000

Hoàn toàn tự động

Tần số đầu ra thay đổi: 15 - 500 Hz

Kiểm tra hệ số tổn hao với mô-đun tùy chọn TD 5000 (điện áp

lên đến 12 kV)

Thử nghiệm cách điện 2000 v AC

Download Datasheet STS5000

Mua hàng